Pošalji upit

Izvan
okvira

Jedinstveno europsko tržište za filantropiju

Bruxelles, 10. listopada 2018. godine - Tijekom jučerašnje popodnevne rasprave u Europskom parlamentu (Bruxelles) koju je vodila zastupnica Ivana Maletić (EPP/HR) uz pomoć kolega zastupnika Josea Manuela Fernandesa (EPP/P) i Jana Olbrychta (EPP/PL) izložene su raznolike perspektive i gledišta o "Jedinstvenom tržištu za filantropiju i strateškoj ulozi filantropije u pogledu prijedloga o programu InvestEU". Rasprava koja je uslijedila nakon događaja u svibnju i kojoj su potporu pružili Mreža donatora i zaklada u Europi (DAFNE) i Europski zakladni centar (EFC) okupila je donositelje politika i zaklade radi postizanja usmjerenije komunikacije o načinima povećanja suradnje u sektoru i osnaživanja europskog civilnog društva

Profesorica Dr. Oonagh B. Breen, autorica istraživanja nazvanog "Povećanje prostora za filantropiju u Europi" objavljenoga u siječnju 2018., istaknula je potrebu za olakšavanjem suradnje institucija EU-a i filantropskog sektora kako bi se iskoristio ogroman potencijal koji je i dalje neiskorišten. Pozvala je članove Europskog parlamenta i Europske komisije da upotrijebe postojeće zakonske okvire radi produbljivanja suradnje i savladavanja trenutačnih prepreka. "Filantropija ne staje na granicama", rekla je te istaknula koristi od prekogranične filantropije i slobodnog kretanja filantropskog kapitala i stručnog znanja.

Voditeljica rasprave Ivana Maletić pružila je potporu naporima za prepoznavanje institucionalne filantropije i pozdravila priliku za poboljšanjem povezanosti s donatorima i zakladama radi rješavanja socijalnih pitanja i osnaživanja civilnog društva u Europi. "Program InvestEZ jedan je od prvih koraka u tom smjeru", izjavila je tijekom sjednice. Zastupnik José Manuel Fernandes, izvjestitelj o programu InvestEU i Jan Olbrycht, izvjestitelj o višegodišnjem financijskom okviru raspravljali su o određenim mjerama koje je moguće razviti u suradnji sa sektorom filantropije.

"Europski sektor filantropije donira milijarde eura godišnje u dobrotvorne svrhe. Međutim, iako poduzeća mogu poslovati u svim državama članicama EU-a u okviru jedinstvenog tržišta, filantropske institucije suočavaju se sa znatnim preprekama prilikom djelovanja izvan nacionalnih granica", izjavio je Franz Karl Prüller iz Zaklade ERSTE (Austrija) u svome izlaganju. U ime europskog sektora filantropije predstavio je institucijama EU-a četiri ključne preporuke za filantropiju:

1. Prepoznavanje filantropije i bavljenje filantropijom, uključujući prepoznavanje filantropije u Ugovorima EU-a (članak 11.) i temeljnim pravima.

2. Smanjenje prepreka za prekograničnu filantropiju, uključujući osiguranje slobodnih filantropskih tokova i ulaganja, zabranu ograničenja stranog financiranja, olakšanu usporedivost stranih dobrotvornih organizacija u porezne svrhe, uklanjanje prepreka za filantropsko i socijalno ulaganje, promicanje građanskih akcija i omogućivanje prekograničnih preseljenja i spajanja.

3. Omogućivanje i zaštita filantropije, uključujući pozivanje država članica na uvođenje poticajnog okruženja za filantropiju, osiguranje utemeljenosti na riziku i dokazima te razmjernosti mjera EU-a usmjerenih na zaštitu sektora od financiranja terorizma, pranja novca i utaje poreza, nastavak rada na poštenijem sustavu PDV-a za dobrotvorne organizacije te poticanje filantropskih i građanskih akcija.

4. Zajedničko ulaganje za javno dobro, uključujući stvaranje Fonda EU-a za demokraciju, ljudska prava i vrijednosti te strateškog partnerstva s institucionalnom filantropijom za proračunske alate EU-a, kao i olakšavanje sudjelovanja u pogledu razvoja alata za socijalne inovacije.

Nadalje, pozdravio je prijedlog Europske komisije o programu InvestEU, kojime se filantropski dionici prepoznaju kao ključni partneri. "Očekujemo da će program InvestEU potaknuti znatna dodatna ulaganja u ključna područja politike koja su važna i za filantropiju kao što su istraživanja, inovacije i digitalizacija te socijalna ulaganja i vještine. Potonje područje politike od osobite je važnosti za zajednicu filantropije i socijalnih ulaganja. Kako bi se pridonijelo prilagodbi rješenja, od kritične je važnosti kombiniranje i poticanje različitih izvora financiranja."

Više: Istraživanje "Povećanje prostora za filantropiju u Europi"

Pošalji upit