Pošalji upit

Izvan
okvira

IMPACT - Europski centar međusektorske suradnje za održivi razvoj

Ulica Dr. Franje Tuđmana 24/B 23000 Zadar Telefon: + 385 23 778 170 Telefaks: + 385 23 778 199 Adresa e-pošte: info@impact-center.eu

IMPAKT d.o.o. za trgovinu i usluge

Ulica Dr. Franje Tuđmana 24/B 23000 Zadar Telefon: + 385 23 778 170 Telefaks: + 385 23 778 199 Adresa e-pošte: info@impact-center.eu

Pošalji upit