Pošalji upit

Izvan
okvira

IMPACT - Europski centar međusektorske suradnje za održivi razvoj provodi svoje aktivnosti uz potporu široke mreže partnerskih organizacija, trenera, mentora i stručnjaka iz Hrvatske, Jugoistočne Europe i drugih zemalja svijeta.

Okosnicu djelovanja Centra čine:

IMPACT Centar u provođenju programa izobrazbe surađuje sa:

Seminari su zasnovani na interaktivnom pristupu te nastoje u najvećoj mogućoj mjeri uvažiti specifičnosti iskustava i profila sudionika/sudionica. Namijenjeni su predstavnicima javnog (tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne/reg. samouprave), poslovnog sektora te organizacija civilnoga društva. Kako bi se osigurao interaktivan pristup broj polaznika seminara je ograničen.

Cilj radionica je jačanje sposobnosti predstavnika organizacija civilnoga društva, javnog i poslovnog sektora, pružanje znanja i vještina koje mogu primjeniti u svojim organizacijama i široj zajednici kako bi odgovornije i bolje odgovorili na dinamično okruženje te postali održivi akteri u razvoju društva.

Ljetne škole - u trajanju od tjedan dana nude intenzivne programe. Programi sadrže predavanje, interaktivne diskusije, studije slučaja, i sl.

Seminari omogućuju javnom, poslovnom i neprofitnom sektoru stjecanje i usavršavanje znanja i vještina o mogućnostima i prednostima partnerstva te na taj način utjecati na osnaživanje lokalnih demokratskih struktura, stvaranje poticajnog okruženja za razvoj partnerstva, omogućavanje lokalnim organizacijama da sudjeluju u stvaranju lokalnih politika razvoja i praćenju njenih primjena te podržati razvoj suradnje lokalnih organizacija civilnoga društva, lokalnih vlasti, poslovnog sektora i medija sa zadaćom zadovoljavanja i odgovaranja na potrebe lokalnih zajednica.

Društveno poduzetništvo je novi fenomen u trećem sektoru modernih ekonomija kojem cilj nije profit nego rješavanje potreba zajednice kroz zapošljavanje i samozapošljavanje.
Od klasičnog privatnog poduzetništva društveno poduzetništvo razlikuje se i po tome što se profit vraća u tvrtku i ulaže u daljnje zapošljavanje specifičnih društvenih skupina.
Društveno poduzetništvo može doprinjeti kompetitivnosti i raznolikosti gospodarstva na regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini. Poslovni sektor je sastavni dio zajednice i na mnoge načine doprinosi društvu. Seminari omogućuju razumijevanje utjecaja društvenog poduzetništva na poslovanje, gospodarski rast i produktivnost. Uz redovite aktivnosti poduzeća mogu poboljšati svoju prisutnost, reputaciju, lokalne, nacionalne i međunarodne aktivnosti, potaći razvoj društva, a istovremeno poboljšati profitabilnost. Kroz suradnju s neprofitnim organizacijama poduzeća direktno sudjeluju u rješavanju prepoznatih problema u zajednici. Seminari bi trebali utjecati i na čitavo područje društveno odgovornog poslovanja u Hrvatskoj i šire jer će putem njih biti ukazano na poslovne prednosti angažmana poduzeća u projektima od šireg društvenog značaja.

U vrijeme kad se organizacije iz javnog, privatnog i neprofitnog sektora iz Hrvatske ali i ostalih zemalja regije suočavaju sa sve većim mogućnostima sudjelovanja u programima koji se financiraju iz sredstava EU, ne rijetko se nameće potreba za specifičnim znanjima i vještinama vezanima uz pripremu i upravljanje europskim projektima, poznavanje propisa, EU institucija, prekograničnoj suradnji i sl. Seminari omogućuju stjecanje znanja i vještina za sve koji već imaju iskustva ili se tek planiraju aktivnije uključiti u provedbu većih europskih projekata financiranih iz fondova EU.

Pošalji upit