Pošalji upit

Izvan
okvira

Stručno osposobljavanje u sklopu provedbe projekta HAZADR

Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora, u suradnji sa Zadarskom županijom, je organizirao stručno usavršavanje pod naslovom “Čišćenje morske obale i životinjskog svijeta u slučaju iznenadnih onečišćenja mora naftom i naftnim derivatima” održano 19. i 20. svibnja 2015. godine u Impact centru u Zadru,  Put Stanova bb.

Stručno osposobljavanje je organizirano u okviru Projekta HAZADR - “Jačanje kapaciteta za zajedničko djelovanje kod iznenadnih onečišćenja Jadranskog mora naftom, opasnim i štetnim tvarima“, kojeg sufinancira Europska unija putem “IPA Jadranskog prekograničnog programa“.

Program osposobljavanja, baziran na Projektu POSOW, razvijen je prema potrebama partnera projekta HAZADR te je održano četiri modula obuke: (i) procjena onečišćene obale, (ii) čišćenje obale, (iii) upravljanje radom volontera u slučaju onečišćenja, i (iv) rehabilitacija životinjskoga svijeta.

Polaznici ovog stručnog osposobljavanja bili su operateri, profesionalci i volonteri, koji rade u nacionalnim ili županijskim službama za civilnu zaštitu, u lokalnim upravama i etabliranim ne-vladinim organizacijama (NVO) aktivnim u Istarskoj, Primorsko-goranskoj, Splitsko-dalmatinskoj i Zadarskoj županiji te Crnoj Gori.

Pošalji upit