Pošalji upit

Izvan
okvira

Seminar „Kako se pripremiti za ulazak na europsko tržište“

U centru IMPACT - Europskom centru za međusektorsku suradnju u Zadru, 16. i 17. ožujka 2012. održan je seminar „Kako se pripremiti za ulazak na europsko tržište“.
Seminar se odvijao u pratnerstvu sa UNDP-om i Udrugom gradova RH, a cilj mu je bio  polaznicima prikazati europsko pravo u području tržišnog natjecanja, slobodi kretanja roba, usluga, ljudi i kapitala te primjerima iz sudske prakse Europskog suda pružiti pregled o pravilima ponašanja na europskom tržištu.


Sudionici su postavljali brojna pitanja i vodili rasprave o konkretnim slučajevima u praksi. kako bi u budućnosti što lakše riješili svoje nedoumice i pripremili jedinice lokalne samouprave, državna tijela te javna poduzeća za uspješno poslovanje unutar europskog tržišta.

Pošalji upit