Pošalji upit

Izvan
okvira

Seminar 1. modul pod nazivom Politička pismenost

Dana 30.6. i 1.7.2014. u Impact centru u Zadru održan je 1. modul GONG-ove edukacije za građansku pismenost. Cilj edukacije je doprinos razvoju građanskih, društvenih i političkih kompetencija samih nastavnika te osposobljavanje za kvalitetniju podršku razvoju građanske kompetencije učenika. Program doprinosi poučavanju građanskog odgoja i obrazovanja u školi, s osobitim naglaskom na političku dimenziju, ali su kompetencije koje razvija edukacija primjenjive ne samo u građanskom odgoju i obrazovanju nego i tijekom redovne nastave i razredničkog rada s učenicima.

1. modul pod nazivom Politička pismenost okupio je dvadesetak odgojno-obrazovnih radnika. Voditelj modula je prof. dr. Berto Šalaj, a suvoditeljica Martina Horvat, prof.soocijalna pedagoginja, voditeljica edukacijskog centra GONG-a.
Kroz modul su analizirani temeljni koncepti važni za razumijevanje političkih procesa na lokalnoj i nacionalnoj, ali i globalnoj razini. Uvažavajući važnost političke kulture za funkcioniranje suvremenih političkih sustava posebna je pozornost posvećena pojmu demokratske političke kulture i procesima putem kojih se takav tip političke kulture stvara, prenosi i transformira.  

Teme:
- politika,
- demokracija i alternativni modeli demokracije,
- javne politike,
- sudjelovanje građana u procesima donošenja odluka,
- politička kultura i politička socijalizacija,
- građansko obrazovanje,
- civilno društvo

Pošalji upit