Pošalji upit

Izvan
okvira

Radionica "Priprema prijedloga projekata u okviru EU programa"

Drugi dio edukacije za pripremu prijedloga projekata u okviru EU programa“ namijenjenu udrugama s područja Zadarske županije je održana 5. i 6. prosinca (srijeda i četvrtak) 2012. godine u IMPACT-u – Europskom centru za međusektorsku suradnju u Zadru. Radionica se odvijala u partnerstvu sa Zadarskom županijom, a cilj joj je bio pripremiti sudionike za samostalno pisanje projektnih prijedloga kroz izradu projektne aplikacije.

Radionica je organizirana za udruge s iskustvom u prijavljivanju EU projekata te onim članovima udruga koji su sudjelovali u dosadašnjim radionicama vezanim uz pripremu projekata. Radionica se temeljila na pripremi projektnih prijedloga za konkretne natječaje, a udrugama koje su kroz radionicu i samostalni rad pripremile kvalitetne projektne prijedloge ili tzv. concept note biti će osigurana besplatna tehnička pomoć za evaluaciju i poboljšanje projektnih prijedloga za prijavu na konkretni natječaj. Voditelj radionice je Nenad Vakanjac, nezavisni konzultant i jedan od vodećih stručnjaka u području pripreme projekata za fondove Europske unije.

Pošalji upit