Pošalji upit

Izvan
okvira

Edukacija za koordinatore volontera „Menadžment volontera“, 11. 11. 2015.

U sklopu projekta „Činim razliku volontiram“ financiranog od strane Ministarstva socijalne politike i mladih, koji se provodi u partnerstvu s Gradom Zadrom i Zadarskom županijom, Volonterski centar Zadar organizira edukaciju za koordinatore volontera pod nazivom „Menadžment volontera“ 11. studenog 2015. godine u Impact centru, Put Stanova bb.
Jedan od ciljeva projekta “Činim razliku, volontiram” je povećanje broja volontera i koordinatora volontera u ustanovama socijalne skrbi i udrugama na području Zadarske županije. Ova edukacija je namijenjena stručnim suradnicima iz ustanova socijalne skrbi i predstavnicima nevladinih organizacija zainteresiranim za provođenje volonterskih aktivnosti u svojim ustanovama i udrugama.
Edukaciju provode edukatori iz regionalnog Volonterskog centra Split i edukatori  iz Volonterskog centra Zadar, prema nacionalnom kurikulumu za obrazovanje o menadžmentu volontera.

Pošalji upit